Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to więcej niż Uczelnia, to miejsce gdzie teoria łączy się z praktyką. Nie ma tu przypadkowych kierunków i zajęć. Oferujemy studentom nie tylko naukę ale również staże, praktyki i pracę u naszych partnerów.


Ciągle się rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb pracodawców aby nasi studenci i absolwenci mieli jak najlepszy start na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Nawiązujemy kontakty z najlepszymi firmami nie tylko w regionie łódzkim, ale również w Polsce. We współpracy z nimi tworzymy nowe specjalności i modyfikujemy programy na już istniejących kierunkach odpowiadając na wyzwania stawiane nam przez rozwijający się region.


Na Uczelni działa system wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych studentów. W odpowiedzi na sugestie i uwagi naszych studentów wprowadzamy modyfikacje i ulepszenia aby każdy student czuł się na Uczelni komfortowo.


Również we współpracy z Placówką Kształcenia Ustawicznego „Migaj Naturalnie” nasza kadra podnosi swoje umiejętności, aby móc pomóc każdemu studentowi. Do tej pory pracownicy nauki oraz administracyjni podnieśli swoje kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki organizowanym przez Migaj Naturalnie kursów PJM. Do tej pory odbyły się: kurs języka migowego na poziomie podstawowym A1 i A2, a niebawem rozpoczynamy naukę na poziomie PJM B1.

wsinf.edu.plHarmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed