Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym Migaj Naturalnie nawiązało współpracę już w 2012 roku i od tamtego czasu, tak wiele się wydarzyło. Wspaniała współpraca przy organizacji kursów języka migowego. Możliwość wynajmu sal szkoleniowych w otoczeniu ludzi świadomych swojej pracy i pasji, która krąży wokół zmian w kierunku poprawy codziennej sytuacji Głuchoniewidomych w Polsce, dzięki działaniom społecznym, politycznym i szkoleniowym. Do dnia dzisiejszego dla pracowników TPG przeprowadziliśmy 5 kursów PJM na różnych poziomach zaawansowania i wcale na tym nie kończymy. Obecnie zbiera się następna grupa chętnych, która pragnie doskonalić się w komunikacji wizualno-przestrzennej tj. w polskim języku migowym. Odwiedziliśmy jednostki terenowe tj. Lublin, Łódź i Warszawę. Przeprowadziliśmy wspólnie z prezesem TPG Grzegorzem Kozłowskim kilka wykładów nt życia osób głuchych i słabosłyszących. Tak prężnej organizacji działającej na rzecz innych jeszcze nie widzieliśmy, no może poza Oddziałem Łódzkim Polskiego Związku Głuchych. Oby dwie są wspaniałe !

tpg.org.plHarmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed