KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – SŁUŻBY INTERWENCYJNE

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – SŁUŻBY INTERWENCYJNE


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 30 h dydaktycznych.

 3. Koszt: 399 zł brutto.

 4. Materiały dydaktyczne: uczestnicy otrzymują w cenie kursu prezentację multimedialną oraz płyty DVD, a na nich: znaki migowe z całego kursu i nagrania w PJM dla różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

 5. Po ukończeniu kursu PJM – służby interwencyjne, każdy z uczestników, po uprzednim zdaniu egzaminu, uzyskuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne w PJM dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM – służby interwencyjne uwzględnia:

  informacje o danych osobowych i wymaganych dokumentach,


  opisy w PJM różnych sytuacji zagrożenia tj. wypadków, przestępstw oraz formalna procedura ich przebiegu,


  dialogi sytuacyjne w PJM, które uwzględniają rodzaje przestępstw, miejsca takie jak: komisariat policji, areszt, więzienie, izba wytrzeźwień, interwencje domowe, imprezy podwyższonego ryzyka, imprezy masowe,


  ustalanie terminów, kar, pouczeń, procedur w polskim języku migowym,


  wskazanie podstaw prawnych,


  procedurę składania dokumentów: co należy zrobić po kolei, do jakiego pokoju się udać w celu zasięgnięcia informacji itd.,


  indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed