KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM SAMODZIELNOŚCI B2+

Harmonogram dla poziomu samodzielności B2+


  1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

  2. Czas trwania: 90 h dydaktycznych.

  3. Koszt: 1200 zł brutto.

  4. Materiały dydaktyczne w cenie kursu: prezentacja multimedialna i / lub podręcznik oraz płyty DVD, na których nagrane są znaki migowe z całego kursu oraz różnego rodzaju ćwiczenia językowe w PJM.

  5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom samodzielności B2+, każdy z uczestników po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

  6. Program kursu PJM – poziom samodzielności B2+.

    Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka migowego, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Umie – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi migowe, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Potrafi prowadzić złożone dyskusje na różne tematy z pracownikami różnych instytucji publicznych: administracji publicznej, służb interwencyjnych, ratowniczych, podmiotów leczniczych, również z pedagogami, psychologami i pracownikami socjalnymi.

    Program kursu polskiego języka migowego PJM B2+ opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed