KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM SAMODZIELNOŚCI B2

Harmonogram dla poziomu samodzielności B2


  1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

  2. Czas trwania: 90 h dydaktycznych.

  3. Koszt: 1200 zł brutto.

  4. Materiały dydaktyczne dostępne w cenie kursu: każdy uczestnik otrzymuje prezentację multimedialną lub podręcznik i płyty DVD, na których znajdują się znaki migowe z całego kursu, a także nagrania w PJM dla różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

  5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom samodzielności B2, każdy z uczestników otrzymuje, po uprzednim zdaniu egzaminu, zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

  6. Program kursu PJM – poziom samodzielności B2.

    Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka migowego, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi migowe, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Uczący się potrafi zamigać na temat podróży zarówno zagranicznych jak i tych w Polsce. Polecić/zarekomendować lub odradzić określone miejsca ze względów geopolitycznych, warunków noclegowych. Poradzić jak przygotować się do różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek biorąc pod uwagę między innymi warunki pogodowe. Potrafi, jako asystent osoby głuchej wytłumaczyć w PJM jak załatwić różnego rodzaju sprawy w placówkach administracji publicznej, takich jak: ustalenie terminu ślubu w urzędzie stanu cywilnego, złożenia wniosku o 500+, wyrobienie dokumentu tożsamości, złożenia PIT i wielu innych. W ramach kompetencji socjokulturowej uczący się poznaje najważniejsze stowarzyszenia działające na rzecz Głuchych, historię restauracji Dwie Dłonie. Potrafi wyjaśnić w PJM na czym polegają udogodnienia techniczne przy wychowaniu dziecka, opowiedzieć dziecku bajkę w PJM na dobranoc.

    Program kursu polskiego języka migowego PJM B2 opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed