KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM SAMODZIELNOŚCI B1+

Harmonogram dla poziomu samodzielności B1+


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 90 h dydaktycznych.

 3. Cena:
  • Kurs stacjonarny: 1400 zł/90h
  • Kurs online: 1200 zł/90h

 4. Materiały dydaktyczne: każdy uczestnik otrzymuje (w cenie kursu) materiały szkoleniowe - prezentację multimedialną lub podręcznik oraz płyty DVD, a na nich: znaki migowe z całego kursu i nagrania w PJM dla różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

 5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom samodzielności B1+, każdy z kursantów uzyskuje (po uprzednim zdaniu egzaminu) zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM – poziom samodzielności B1+.

  Osoba posługująca się polskim językiem migowym na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w wypowiedziach rodzimych użytkowników PJM pochodzących z różnych części Polski. Uczący się potrafi przedstawić historię Deaflimpics, opowiedzieć o tym, jak wygląda olimpiada Głuchych z perspektywy polskich uczestników. Potrafi szczegółowo opowiedzieć o swoich zainteresowaniach sportem lub rekreacją. Potrafi zaznaczyć niebezpieczeństwa związane ze sportami ekstremalnymi oraz wytłumaczyć, dlaczego ludzi pociąga niebezpieczeństwo. Potrafi szczegółowo opowiedzieć o swojej drodze edukacyjnej z  zaznaczeniem przenosin do innych szkół, olimpiad uczniowskich, zachowania, pobytu w internacie, relacji z rówieśnikami i nauczycielami w kontekście Głuchy – słyszących i Głuchy – Głuchy. Uczący się potrafi zamigać na temat swojej kariery zawodowej oraz przedstawić osiągnięcia Głuchych na rynku pracy. Potrafi krytycznie wyrazić się w PJM na temat niewłaściwego zachowania związanego z dostępem do usług tłumacza w zgodzie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikacji. Potrafi podkreślić piękno lub wyrazić krytykę wobec różnych przejawów kultury artystycznej, tj. filmu występu teatralnego lub ulicznego, książki, pantomimy głuchych. Potrafi zamigać na temat własnych upodobań artystycznych. Uczący się potrafi przedstawić w PJM pozytywne i negatywne doświadczenia CODA w sferze życia prywatnego, w sferze edukacyjnej i zawodowej. Potrafi radzić, tłumaczyć, argumentować, stawać w obronie CODA w różnych sytuacjach, np.: tłumaczenia w placówkach administracji publicznej przez CODA w bardzo młodym wieku. Potrafi przedstawić etykę tłumacza i argumentować jej słuszność, zasady ubioru tłumacza PJM oraz konieczność utrzymania ścisłego kontaktu ze środowiskiem Głuchych. Potrafi asystować Głuchym w procesie tłumaczenia w miejscach, gdzie często dochodzi do kontaktu między Głuchym a słyszącym, tj. w przychodni, w szpitalu, w kontakcie z ratownikami medycznymi, u stomatologa, w placówkach administracji publicznej, na komisariacie policji lub podczas wypadku, w kontakcie ze strażą miejską, u mechanika, fryzjera etc.

  Program kursu polskiego języka migowego PJM B1+ opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed