KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2

Harmonogram dla poziomu samodzielności A2


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

 • Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 33).

 • Cena:
  • Kurs stacjonarny: 1400 zł/90h
  • Kurs online: 1200 zł/90h

 1. Lekcja: W domu najlepiej

  Uczestnik potrafił opisać dom w jakim mieszka uwzględniając liczbę pięter, części domu i rodzaj tworzyw z jakich jest wykonany. Szczegółowość cech fizycznych domu dopełniają klasyfikatory opisowe koncentrujące się wokół poszczególnych obiektów składających się na całość miejsca zamieszkania. Dzięki funkcji topograficznej przestrzeni migowej uczestnik potrafi w przejrzysty sposób zamigać wygląd domu, a tym samym rozumieć wypowiedzi kierowane do niego.

 2. Lekcja: Moje okolice

  Uczestnik potrafi zamigać o miejscu zamieszkania uwzględniając informację czy jest to miasto, jego centrum lub przedmieścia, mała miejscowość bądź wieś. W wypowiedzi Uczący się potrafi wskazać rodzaj budynku mieszkalnego, posiadanie windy, liczbę pokoi, garażu czy parkingu. Ponadto potrafi polecić lub odradzić nocleg w drogim hotelu oraz sporządzić ogłoszenie w PJM o wynajmie, sprzedaży lub kupnie domu, mieszkaniu bądź działki uwzględniając jednostki miary powierzchni inwestycji, lokalizację, cenę, media i kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub sms. Uczący się poznaje liczebniki zwykłe w przedziale: 1000-900 000.

 3. Lekcja: Zapraszam do środka

  Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM o układzie pomieszczeń w budynku, tym samym ćwiczy zdolność przestrzennego tworzenia wypowiedzi migowych. Potrafi nazwać poszczególne pokoje uwzględniając informację o ich kształcie, powierzchni czy połączeniu z innym pokojem. Uczący się potrafi oprowadzić w PJM po swoim mieszkaniu lub domu, zarekomendować dzielnicę miasta, w której warto jego zdaniem zamieszkać, podeprzeć wypowiedź logicznymi argumentami oraz przeprowadzić negocjacje ceny sprzedaży mieszkania.

 4. Lekcja: Pozwól, że Cię oprowadzę

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat wyposażenia pokoi: salonu, sypialni, pokoju dziecka, przedpokoju i garderoby. Poznaje nazwy mebli w PJM występujących w tych pomieszczeniach. Dzięki funkcji przyimkowej przestrzeni migowej Uczący się potrafi w przejrzysty i precyzyjny sposób zamigać wygląd pokoi wraz z wyposażeniem i ustawieniem obiektów. Poznaje spójniki w PJM, dzięki którym jego wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone.

 5. Lekcja: Zapraszam do kuchni i łazienki

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat kuchni i łazienki, dzięki poznanym znakom migowym dla ich wyposażenia. Uczący się poznaje czasowniki modalne, dzięki którym potrafi wyrazić w PJM konieczność, powinność, możliwość, potrzebę lub chęć.

  Sprawdźmy się

  W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
  a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka lub schematu pasującego do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM,
  b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwym spójnikiem lub czasownikiem modalnym, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj nagranie w PJM do obrazka.

 6. Lekcja: Migiem po mieście

  Uczestnik potrafi zamigać o obowiązkach dnia codziennego, które realizuje poza domem w takich miejscach jak bank, poczta, sklep spożywczy, szpital czy urząd. Uczący się potrafi zapytać o pomoc na przykład: w wypełnieniu wniosku o nowy dowód osobisty lub nową kartę kredytową z powodu utraty terminu ważności dokumentów. Potrafi poprosić o wyznaczenie wizyty u lekarza i zamigać o ogólnym stanie zdrowia. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu biletów do kina, w której uwzględnia tytuł filmu, numer rzędu i siedzenia. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych.

 7. Lekcja: Wskaż drogę

  Uczestnik potrafi wskazać drogę do miejsca docelowego, wytłumaczyć najlepszą trasę lub samemu o nią zapytać i upewnić się czy dobrze zrozumiał. Potrafi wskazać ważne miejsca w mieście, potrafi zasygnalizować o potrzebie pomocy w razie zgubienia się, poinformować o tym, że jest pierwszy raz w mieście i potrzebuje podwiezienia lub zaprowadzenia do miejsca docelowego.

 8. Lekcja: Miasto czy wieś?

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat życia w mieście i na wsi. Potrafi przedstawić zalety i wady wynikające z cech charakterystycznych miejsca zamieszkania. Potrafi podeprzeć wypowiedź argumentami i zaznaczyć, że się z czymś zgadza lub nie. Poznaje przeciwieństwa w PJM wraz z wariantami znaków migowych dla różnych obiektów.

 9. Lekcja: Środki transportu miejskiego

  Uczestnik potrafi zapytać o rodzaj transportu miejskiego jakim najlepiej dojedzie do miejsca docelowego, rodzaj biletu tj. normalny, ulgowy, w jedną stronę, dwie strony, liczbę przystanków i/lub przesiadek. Ponadto potrafi zapytać o godzinę wyjazdu i przyjazdu pociągu/autokaru, wylotu i przylotu samolotu, zapytać się pracownika biura turystycznego o znajomość PJM lub poprosić o możliwość sprowadzenia tłumacza języka migowego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat wakacyjnego wyjazdu w ramach wycieczki All-inclusive. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych i liczebniki inkorporowane dla środków transportu komunikacji miejskiej i pokoi w PJM.

 10. Lekcja: Pomigajmy o szkole

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat rodzajów placówek oświatowych, planie lekcji z uwzględnieniem przedmiotów szkolnych i godzin trwania zajęć oraz swojej drodze edukacyjnej. Uczący się potrafi zapytać o przedmioty na egzaminach maturalnych i ich rodzaj tj. pisemny, ustny/w języku migowym oraz o plany po zakończeniu edukacji na poziomie średnim. Poznaje liczebniki porządkowe w PJM.

 11. Lekcja: Pierwszy dzień w nowej szkole

  Uczestnik rozumie wypowiedzi migowe o tematyce organizacji procesu kształcenia, które dotyczą planów zajęć, przerw w nauce związanych z feriami zimowymi, świętami, wycieczkami szkolnymi zaplanowanymi na poszczególne miesiące roku, potrzebnych przyborów szkolnych wykorzystywanych podczas lekcji. Uczący się potrafi zamigać plan wycieczki szkolnej, w którym uwzględni termin wycieczki, maksymalną liczbę miejsc, liczbę wychowawców, nocleg w hotelu, warunki przejazdu i cenę biletów do różnych ośrodków kultury. Uczący się poznaje miesiące w PJM i liczebniki inkorporowane dla waluty w złotówkach.

 12. Lekcja: Zebranie szkolne

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat zebrania szkolnego uwzględniając role komunikacyjne rodzica, dziecka, ucznia i nauczyciela wychowawcy. Uczący się potrafi pochwalić dziecko za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką średnią, uczestnictwo w olimpiadach naukowych. Potrafi również wyrazić niezadowolenie za słabe wyniki w nauce, niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i pozostałych uczniów, niską średnią, wagary i ucieczki z lekcji, bójki i palenie papierosów podczas przerw. Uczący się poznaje liczebniki inkorporowane dla zdobytych miejsc i ocen w PJM.

  Sprawdźmy się

  W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: wskazanie znaku migowego, który nie pasuje do reszty, w części poświęconej znakom migowym: łączenie par przeciwieństw, uzupełnienie luk w dialogu znakami migowymi we właściwym kontekście.

 13. Lekcja: Pogoda w PJM

  Uczestnik potrafi opisać i porównać w PJM warunki pogodowe dla każdej z pór roku w Polsce. Potrafi również opowiedzieć o czynnościach związanych z porami roku, prowadzić dyskusję na temat najbardziej lubianej z nich, wykorzystując przy tym przysłówki częstotliwości: zawsze, często, czasami/rzadko, nigdy/wcale.

 14. Lekcja: Zwierzęta w PJM

  Uczestnik rozumie i zamiga na temat zwierząt domowych i dzikich, występujących w ich naturalnym środowisku lub ZOO oraz o czynnościach związanych z ich codziennymi potrzebami. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie teraźniejszym, w tym linię czasu przed ciałem nadawcy, która służy między innymi do wyrażania czynności o charakterze cyklicznym. Ponadto uczestnik poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat w znaczeniu czasu trwania.

 15. Lekcja: Państwa w PJM

  Uczestnik potrafi poinformować w PJM o wydarzeniach z obszaru kultury Głuchych, które mają miejsce w różnych państwach Świata tj. konferencjach, konkursie Miss i Mister Deaf, Deaflimpics i Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Głuchych. Uczący się potrafi zaprosić znajomych i kolegów na mecz piłkarski jak również wyrazić pomyłkę związaną z kupnem biletu lotniczego do innego kraju. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przyszłym, w tym linię czasu nad ramieniem nadawcy. Ponadto poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przyszłego.

 16. Lekcja: Gdzie to ja nie byłem

  Uczestnik potrafi zamigać na temat Uniwersytetu Gallaudeta i wyjaśnić, dlaczego ta uczelnia zajmuje wyjątkowe miejsce w Kulturze Głuchych. Potrafi opowiedzieć w PJM o przygodach jakie wydarzyły się podczas wyprawy motocyklowej po Afryce jak i o wyborze restauracji serwującej kuchnię całego Świata. Uczestnik poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przeszłym oraz liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przeszłego.

  Sprawdźmy się

  W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
  a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM,
  b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: przetłumacz tekst na polski język migowy, przetłumacz film w PJM na język polski, w części poświęconej znakom migowym: dopasuj właściwy znak migowy do obrazka, wskaż znak, który nie pasuje ro reszty.

Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed