KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – NAUCZYCIELE

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – NAUCZYCIELE


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 30 h dydaktycznych.

 3. Koszt: 399 zł brutto.

 4. Materiały dydaktyczne: uczestnicy otrzymują w cenie kursu prezentację multimedialną oraz płyty DVD, a na nich: znaki migowe z całego kursu i nagrania w PJM dla różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

 5. Po ukończeniu kursu PJM dla nauczycieli, każdy z uczestników, po uprzednim zdaniu egzaminu, uzyskuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne w PJM dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM dla nauczycieli uwzględnia:

  słownictwo migowe dla przedmiotów szkolnych, planów lekcji, przedmiotów użycia codziennego w szkole, miejsc realizacji programów nauczania,


  dialogi sytuacyjne w PJM, które uwzględniają specyfikę języka dla poszczególnych przedmiotów lekcyjnych na podstawie wybranych jednostek lekcyjnych,


  ustalanie terminów zebrań, wywiadówek, sprawdzianów, egzaminów i innych wydarzeń szkolnych,


  prezentacje dialogów i opowiadań z obszaru relacji interpersonalnych między nauczycielem a uczniem tj. zwrócenia uwagi na zachowanie uczniów, wykonanie prac domowych, pomoc w sytuacjach uczenia się,


  indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed