Certyfikacja tłumaczy polskiego języka migowego

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie wprowadza nową certyfikacje tłumaczy PZG.


Dotychczasowe certyfikaty N, T1, T2 zostają ujednolicone w jeden Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego wydawany przez Polski Związek Głuchych. Certyfikat będzie działał na takich samych uprawnieniach co dotychczasowy T2. Egzamin będzie odbywał się przed jedną komisją, dwa razy do roku (sesje jesienne i wiosenne).

Najbliższe terminy sesji egzaminacyjnej:

25/26.04.2020 - odwołane

28/29.11.2020 - odwołane


24/25.04.2021

20/21.11.2021


23/24.04.2022

26/27.11.2022


W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego egzaminy na tłumaczy i wykładowców języka migowego zostały wstrzymane. Osobom pełniącym obowiązki wynikające z zakresu posiadanych certyfikatów, którym ważność certyfikatu upłynęła po 14. marca 2020 roku, przedłuża się ich ważność nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemii w Polsce.

Tłumacze i wykładowcy języka migowego mają prawo kontynuować realizację swoich obowiązków na podstawie posiadanego certyfikatu oraz uchwały nr 01/11/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przedłużenia ważności certyfikatów N,T1, T2, W1, W2, którą można pobrać poniżej:

Pobierz: Uchwała o przedłużeniu certyfikatów
 Uchwała o przedłużeniu certyfikatów


Michał Kontakt: michal.garncarek@pzg.org.pl

Tel: 606-361-306


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed