Zapisy na szkolenie otwarte

Szkolenie tłumaczy polskiego języka migowego

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych organizuje szkolenia certyfikacyjne dla tłumaczy polskiego języka migowego.


1. Ustalenia organizacyjne procesu kształcenia


Termin: 13.05.2023 – 28.10.2023
    ◦ Harmonogram zajęć:
            ▪ 13-14.05
            ▪ 03-04.06
            ▪ 17-18.06
            ▪ 01-02.07
            ▪ 19-20.08
            ▪ 09-10.09
            ▪ 14-15.10
            ▪ 28.10
    ◦ Każdy dzień szkolenia zawiera następujące bloki tematyczne:
            ▪ wiedza o języku i kultura
            ▪ wiedza o zasadach przekładu
            ▪ warsztat tłumacza – ćwiczenia lub lektorat


Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych


Miejsce: siedziba Polskiego Związku Głuchych Zarządu Głównego, Warszawa ul. Białostocka 4 (II piętro)


Koszt: 1900 zł - koszty związane z dojazdami, wyżywieniem, ewentualnymi noclegami uczestnicy pokrywają we własnym zakresie


Zaliczka: 300 zł, w przypadku dofinansowania z PFRON - wkład własny


Liczba miejsc: 15 osób.


Rekrutacja:
  -  trwa do 28 kwietnia
  -  chęć uczestnictwa należy zgłosić na adres:
     janusz.pierzchalski@pzg.org.pl


2. Wykładowca


Małgorzata Czajkowska-Kisil
CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych - praca doktorska na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych PJM na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek zespołu badawczego Pracowni Lingwistyki Migowej. Autorka artykułów o dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych. Współzałożycielka Instytutu Polskiego Języka Migowego.

3. Cel szkolenia


Przygotowanie tłumaczy PJM do nowych wymagań certyfikacyjnych przedstawionych przez Polską Radę Języka Migowego opracowanych w ramach nowelizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

4. Treści nauczania


Zagadnienia części teoretycznej obejmują:
    ◦ Polski język migowy
    ◦ Komunikacja międzyludzka
    ◦ Historia Głuchych
    ◦ Etyka zawodowa
    ◦ Standardy zawodowe
    ◦ Funkcjonalne i kulturowe uwarunkowania głuchoty
    ◦ Ocena i samoocena tłumaczenia
    ◦ Rozwój zawodowy


Zagadnienia części praktycznej obejmują:
    ◦ Tłumaczenie z języka polskiego na PJM:
            ▪ Styl migania
            ▪ Spójność migania
            ▪ Tempo migania
            ▪ Przejrzystość znaków
            ▪ Czytelność literowanych pojęć
            ▪ Płynność migania
            ▪ Poprawność gramatyczna: mimika, wykorzystanie przestrzeni,
               zastosowanie klasyfikatorów, zastosowanie znaków kulturowych,
               zastosowanie czasowników kierunkowych, zastosowanie mowy
               zależnej
            ▪ Dostosowanie sposobu migania do potrzeb odbiorcy
            ▪ Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)

    ◦ Tłumaczenie z PJM na język polski
            ▪ Poprawność gramatyczna
            ▪ Poprawność stylistyczna (gatunek tekstu)
            ▪ Płynność przekładu
            ▪ Intonacja i akcent
            ▪ Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)

    ◦ Przekład:
            ▪ Zrozumiałość dla odbiorcy
            ▪ Wierność – zachowanie znaczenia i sensu, intencja autora,
               zgodność tekstu wyjściowego i docelowego
            ▪ Oddanie kontekstu kulturowego
            ▪ Kompletność
            ▪ Płynność
            ▪ Zgodność tempa tłumaczenia
            ▪ Warsztat tłumaczenia: dostosowanie time lagu, antycypacja,
               monitorowanie błędów, dostosowanie tryby tłumaczenia
               (symultaniczny, konsekutywny)
            ▪ Współpraca z nadawcą i odbiorcą komunikatów

    ◦ Inne aspekty pracy tłumacza:
            ▪ Kontakt wzrokowy z odbiorcą tłumaczenia
            ▪ Reakcja na bieżące potrzeby komunikacyjne odbiorcy
               (pytania, wtrącenia, kierowanie komunikacją)
            ▪ Ogólne zachowanie
            ▪ Znajomość procedur i zasad postępowania
               w danym środowisku tłumaczenia
            ▪ Etyka zawodowa
            ▪ Strój
            ▪ Reakcja na stres
            ▪ Dostosowanie swojej roli do sytuacji tłumaczeniowej
            ▪ Zajęcie właściwej pozycji w tłumaczeniu dialogowym
5. Ewaluacja


Szkolenie zakończy się egzaminem, który będzie samooceną jego mocnych i słabych stron.

6. Materiały szkoleniowe


Uczestnicy pod koniec szkolenia otrzymają skrypty, które pozwolą przygotować się do ewaluacji.

Poniżej znajdą Państwo:

Pobierz: Karta uczestnika
 Kartę uczestnika - trzeba wypełnić, aby zgłosić swój udział  w kursieKontakt

Janusz Pierzchalski E-mail: janusz.pierzchalski@pzg.org.pl

Tel: 602 684 003


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed