Dofinansowanie kursów języka migowego

Czy chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs polskiego języka migowego (PJM)?
Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest to możliwe i wyjątkowo łatwe.

Komu dofinansowanie się należy?
Osobom z uszkodzonym narządem zmysłu słuchu – bez znaczenia jest stopień wady słuchu.
Członkom rodzin osób z wadą słuchu.
Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami komunikującymi się w języku migowym.

Co należy zrobić?
Złożyć wniosek o dofinansowanie, w którym poza danymi osobowymi należy wpisać nazwę organizatora i jego dane, termin, koszt i poziom kursu.

Jednakże przed złożeniem wniosku do PFRON należy skontaktować się z Organizatorem tj. Centrum Edukacyjnym Migaj Naturalnie w celu rejestracji i zarezerwowania miejsca w grupie w wybranej przez siebie formie kształcenia polskiego języka migowego.

Gdzie znaleźć wniosek?
Na końcu niniejszej instrukcji możesz pobrać odpowiedni dla siebie wniosek, a są ich trzy rodzaje.
Jeśli jesteś osobą z wadą słuchu to należy wypełnić wniosek nr 1.
Jeśli członkiem rodziny wniosek nr 2.
Jeśli zaś masz stały lub bezpośredni kontakt to wniosek nr 3.

Gdzie złożyć wniosek?
Do oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy odpowiedź?
Czekasz mniej więcej 30 dni na odpowiedź z PFRON, po otrzymaniu której zapraszają Cię na podpisanie umowy.

Co dalej ?
Otrzymujesz dofinansowanie w przedziale 90-95% kosztów szkolenia. To naprawdę bardzo dużo. Pozostałą część tj. 5-10% ceny kursu musisz wpłacić na konto organizatora, który zobligowany jest wystawić oświadczenie potwierdzające otrzymanie Twojego wkładu własnego. Ważny jest tutaj czas. Musimy wystawić i przesłać oświadczenie do PFRON najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Czy to już wszystko?
Na ostatnich zajęciach każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu polskiego języka migowego, które wraz z fakturą należy niezwłocznie dostarczyć do PFRON. Wtedy w przeciągu 30 dni organizator otrzymuje dofinansowanie. Należy pamiętać, że jeśli uczestnik z jakiś przyczyn nie złoży dokumentów do 14. dni po zakończeniu kursu to PFRON może wstrzymać wypłatę, a wtedy to uczestnik pokrywa koszty kursu.

Jakie poziom kursu wybrać?
Wnioski PFRON, w kwestii liczby poziomów nie są dostosowane do poziomów biegłości według standardów Rady Europy, dlatego prosimy o zaznaczenie we wniosku poziomu podstawowego dla kursów z poziomów podstawowych A1 i A2 oraz poziomu średniozaawansowanego dla poziomów B1 / B1+ / B2 / B2+.

Wnioski na kursy PJM
Pobierz: Wniosek dla osób z wadą słuchu
 Wniosek dla osób z wadą słuchuPobierz: Wniosek dla członków rodzin
 Wniosek dla członków rodzinPobierz: Wniosek dla osób mających stały kontakt
 Wniosek dla osób mających stały kontaktPodstawa prawna
Pobierz: Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej
 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej
Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

Napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed