Szkolenia dla lektorów PJM

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie cyklicznie prowadzi szkolenia dla lektorów współpracujących z Polskim Związkiem Głuchych.

Na naszych szkoleniach skupiamy się na metodyce nauczania języków wizualno-przestrzennych i prezentacji nowych materiałów dydaktycznych dla poziomów A1-B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Organizacja formy kształcenia, rodzaje ćwiczeń dla różnych sprawności językowych, sposoby ewaluacji postępów w nauce, testy językowe, rola lektora, podejście do uczestników to tylko niektóre obszary poruszane w programach naszych szkoleń.

Obecnie oferta Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie kierowana jest wyłącznie do lektorów rekomendowanych przez Oddziały Polskiego Związku Głuchych i Zarządu Głównego.

Informacje o terminie, koszcie, tematyce i miejscu realizacji szkolenia przekazywane są bezpośrednio do Oddziałów Polskiego Związku Głuchych.

Michał Kontakt: michal.garncarek@pzg.org.pl

Tel: 606-361-306


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed