KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2

Harmonogram dla poziomu samodzielności A2


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 90 h dydaktycznych.

 3. Koszt: 949 zł brutto.

 4. Materiały dydaktyczne, które uczestnik kursu otrzymuje (w cenie tego kursu) to materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej lub podręcznika oraz płyt DVD, na których nagrane są znaki migowe z całego kursu i różnego rodzaju ćwiczenia językowe PJM.

  Dodatkowo, każdy kursant może dokupić sobie zeszyt ćwiczeń do pracy poza zajęciami. Jest to około 30 godzin nauki na bazie skrupulatnie opracowanych ćwiczenia wizualno - przestrzennych, dialogów i opowiadań w PJM, które pomagają w szybszym osiąganiu sprawności komunikacyjnej z osobami Głuchymi.

 5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom podstawowy A2, każdy z uczestników, po uprzednim zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM – poziom podstawowy A2.

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy etc.) Kursant potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi zrozumieć i przedstawić treść ogłoszenia nt. wynajmu, sprzedaży lub kupna mieszkania bądź domu z zaznaczeniem jego kosztów i lokalizacji. Potrafi opisać układ i rodzaj pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem. Uczący się rozumie i potrafi zamigać na temat organizacji przyjęcia z uwzględnieniem tego, kiedy przyjęcie się zaczyna, gdzie się będzie odbywało, kogo i w jaki sposób zaprosić. Potrafi poinformować o ulubionych rodzajach potraw i napojów. Uczący się potrafi opisać w PJM wady i zalety życia na wsi i w mieście uwzględniając zjawiska przyrodnicze, środki komunikacji, łatwość dostępu do instytucji państwowych, ośrodków kultury, sklepów i miejsc wypoczynku. Potrafi radzić sobie w takich sytuacjach jak: pomoc osobie głuchej przy zakupie biletu autobusowego, tramwajowego, lotniczego. Potrafi zapytać o cenę i miejsce docelowe. Ponadto potrafi przedstawić w PJM obowiązki życia na wsi, tj. opieka nad zwierzętami, roślinami itp. Uczący się potrafi opisać w PJM czynności życia codziennego, które wykonuje podczas dnia, tygodnia lub roku.

  Program kursu polskiego języka migowego PJM A2 opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.

 7. Zeszyt ćwiczeń – zakres tematyczny.

  Lekcja 1 pt. „Zapraszam do domu” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant powtarza treści dotyczące rodzajów i wielkości mieszkania oraz domu, opisuje ich wygląd i rozkład pomieszczeń ze wskazaniem na ich rodzaj. Kursant ćwiczy przestrzeń migową, która odnosi się do lokalizowania elementów domu, rozkładu pomieszczeń. Ćwiczy czasowniki inkorporowane odnoszące się do pięter.

  Lekcja 2 pt. „Pozwól, że cię oprowadzę” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant powtarza rodzaje pomieszczeń wraz z ich urządzeniem i wyposażeniem. Kursant ćwiczy przestrzeń topograficzną odnoszącą się do wyglądu wnętrz i wyposażenia pokoi. Ćwiczy znaki języka migowego odnoszące się do jedzenia oraz tematyki organizacji przyjęcia oraz umiejętności zapraszania w PJM.

  Lekcja 3 pt. „Miasto i wieś” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant powtarza, poprzez ćwiczenia nadawczo – odbiorcze, wady i zalety życia na wsi i w mieście, uwzględniając elementy przyrodnicze, środki komunikacji, łatwość dostępu do instytucji państwowych oraz sklepów. Ćwiczy zastosowanie znaku ALBO w zdaniach współrzędnie rozłącznych oraz powtarza savoir – vivre Głuchych.

  Lekcja 4 pt. „Codzienność” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant powtarza poprzez ćwiczenia nadawczo - odbiorcze czynności życia codziennego w PJM, które wykonuje podczas dnia oraz całego tygodnia. Powtarza znaki języka migowego dotyczące przedmiotów życia codziennego, posiłków, potraw oraz dni tygodnia. Powtarza liczebniki inkorporowane odnoszące się do godzin oraz ćwiczy przestrzeń migową.

  Lekcja 5 pt. „Czas wolny” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant, poprzez ćwiczenia nadawczo – odbiorcze, powtarza miesiące w PJM, zjawiska pogodowe dla każdej z pór roku oraz to, co można robić w wolnym czasie. Kursant opisuje w PJM swoje zainteresowania i pasje. Powtarza czas przeszły i czas przyszły oraz liczebniki inkorporowane dla dni i tygodni.

Na końcu książki znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń, z których uczestnik może korzystać, aby porównać swoje odpowiedzi i poprawić ewentualne błędy.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed CEJM PZG