KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1

Harmonogram dla poziomu samodzielności A1


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 60 h dydaktycznych.

 3. Koszt: 749 zł brutto.

 4. Materiały dydaktyczne: każdy uczestnik otrzymuje (w cenie kursu) materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej i / lub podręcznika oraz płyt DVD, na których dostępne są znaki migowe z całego kursu oraz nagrania w PJM do różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

  Ponadto, każdy kursant może dokupić zeszyt ćwiczeń do pracy poza zajęciami, który obejmuje około 30 godzin nauki. Zeszyt ćwiczeń to skrupulatnie opracowane ćwiczenia wizualno - przestrzenne, dialogi oraz opowiadania w PJM pomagające osiągnąć sprawność w komunikacji z osobami Głuchymi w krótszym czasie, przy założeniu wykonania pracy własnej w domu.

 5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom podstawowy A1, każdy z uczestników otrzymuje, po uprzednim zdaniu egzaminu na ocenę pozytywną, zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM – poziom podstawowy A1.

  Osoba posługująca się polskim językiem migowym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Poznała niektóre aspekty kultury głuchych związane z życiem codziennym takie jak savoir-vivre Głuchych. Potrafi się przedstawić, opowiedzieć o swojej pracy, edukacji, zainteresowaniach, ubiorze, wyglądzie i charakterze. Umie prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

  Program kursu polskiego języka migowego PJM A1 opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.

 7. Zeszyt ćwiczeń – zakres tematyczny.

  Lekcja 1 pt. „Cześć, nazywam się…” podzielona jest na podrozdziały, które skupiają się na rozwoju umiejętności produkowania i odbierania wypowiedzi za pomocą alfabetu palcowego w zakresie: A, I, J, L, N, liczebników migowych w zakresie 0 – 9, dialogach i opowiadaniach w PJM oraz słownictwie migowym koncentrującym się na tematyce autoprezentacji i prezentacji osoby nie pierwszej.

  Lekcja 2 pt. „Rodzina i przyjaciele” podzielona jest na podrozdziały, które skupiają się na przestrzeni migowej, na rozwoju umiejętności produkowania i odbierania wypowiedzi za pomocą alfabetu palcowego w zakresie: U, C, F, H, CH, S, T, Y, Z, Ź, Ż, liczebników migowych w zakresie 20 – 99, dialogach i opowiadaniach w PJM oraz słownictwie migowym z obszaru „rodzina i przyjaciele”.

  Lekcja 3 pt. „Migam o sobie, czyli jak wyglądam w migach” podzielona jest na podrozdziały, które skupiają się na przestrzeni migowej, na rozwoju umiejętności produkowania i odbierania wypowiedzi za pomocą alfabetu palcowego w zakresie: Ą, Ę, Ł, Ć, Ń, Ó, Ś, SZ, CZ, RZ, wypowiedziach w PJM oraz słownictwie migowym z obszaru cech wyglądu oraz ubioru.

  Lekcja 4 pt. „Szkoła i kariera” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant ćwiczy umiejętność odbierania i produkcji wypowiedzi w PJM z obszaru edukacji i pracy. Ponadto, powtarza słownictwo migowe odnoszące się rodzajów szkół, przedmiotów, kierunków studiów oraz kursów, powtarza słownictwo migowe dotyczące zawodów. Ćwiczy zasadę kierunkowości w czasownikach uzgodnionych oraz funkcję przestrzeni topograficznej w PJM podczas wskazywania drogi.

  Lekcja 5 pt. „Poznaj miejsce, w którym mieszkam” podzielona jest na podrozdziały, w których uczestnik rozwija umiejętność produkcji i odbioru liczebników migowych w zakresie 100 – 999, powtarza słownictwo migowe odnoszące się do kontynentów, państw i miast oraz ćwiczy przestrzeń topograficzną. Kursant potrafi określić położenie Polski, miasta, w którym mieszka oraz określić państwa sąsiadujące z Polską. Potrafi poprosić w PJM o wskazanie drogi do określonego miejsca, jak również samodzielnie wskazać drogę w tym języku.

Na końcu książki znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń, z których uczestnik może korzystać, aby porównać swoje odpowiedzi i poprawić ewentualne błędy.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed CEJM PZG