Ceny kursów PJM

Kursy polskiego języka migowego (PJM)

Poziom podstawowy A1749 zł / 60 h
Poziom podstawowy A2949 zł / 90 h
Poziom samodzielności B1999 zł / 90 h
Poziom samodzielności B1+999 zł / 90 h
Poziom samodzielności B2999 zł / 90 h
Poziom samodzielności B2+999 zł / 90 h

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy kurs PJM pod względem tematyki ukierunkowanej na potrzeby uczestników, cenę w przypadku większej liczby uczestników oraz harmonogram zajęć.


Specjalistyczne kursy polskiego języka migowego

PJM dla administracji publicznej399 zł / 30 h
PJM dla służb bezpieczeństwa:
policji, straży pożarnej, straży miejskiej
399 zł / 30 h
PJM dla pracowników branży medycznej399 zł / 30 h
PJM dla psychologów, pedagogów,
pracowników socjalnych
399 zł / 30 h
PJM dla nauczycieli399 zł / 30 h

Szkolenia specjalistyczne przeznaczone są dla kursantów, którzy ukończyli kurs polskiego języka migowego na poziomie A2.

Programy naszych kursów PJM opracowujemy zgodnie z potrzebami grupy docelowej.


W cenie każdego kursu:

materiały dydaktyczne,

zaświadczenie ukończenia kursu PJM,

certyfikat asystenta osoby głuchej – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie na poziomie samodzielności B2+


Materiały dydaktyczne:

płyty DVD, na których znajdują się różnego rodzaju ćwiczenia językowe uwzględniające rozwój sprawności produktywnych, receptywnych, interakcji i mediacji w PJM oraz słowniczek znaków migowych nauczanych w trakcie trwania kursu,

zeszyty ćwiczeń składające się z podręcznika oraz płyt DVD do nauki PJM poza zajęciami.


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed CEJM PZG