Ceny kursów PJM

Kursy polskiego języka migowego (PJM)

Poziom podstawowy A1600 zł / 50 h
Poziom podstawowy A1+600 zł / 50 h
Poziom podstawowy A2600 zł / 50 h
Poziom podstawowy A2+600 zł / 50 h
Poziom samodzielności B11000 zł / 90 h
Poziom samodzielności B1+1000 zł / 90 h
Poziom samodzielności B21000 zł / 90 h
Poziom samodzielności B2+1000 zł / 90 h

Istnieje możliwość łączenia podpoziomów

Poziom podstawowy A11100 zł / 100 h
Poziom podstawowy A21100 zł / 100 h
Poziom podstawowy B11900 zł / 180 h
Poziom podstawowy B21900 zł / 180 h

Specjalistyczne kursy polskiego języka migowego

PJM dla administracji publicznej400 zł / 30 h
PJM dla służb bezpieczeństwa:
policji, straży pożarnej, straży miejskiej
400 zł / 30 h
PJM dla pracowników branży medycznej400 zł / 30 h
PJM dla psychologów, pedagogów,
pracowników socjalnych
400 zł / 30 h
PJM dla nauczycieli400 zł / 30 h

Szkolenia specjalistyczne przeznaczone są dla kursantów, którzy ukończyli kurs polskiego języka migowego na poziomie A2+.
Programy naszych kursów PJM opracowujemy zgodnie z potrzebami grupy docelowej.


W cenie każdego kursu:

materiały dydaktyczne (DVD z nagraniami w języku migowym),

zaświadczenie ukończenia kursu PJM.


Powyższe ceny dotyczą kursów języka migowego prowadzonych w siedzibie Migaj Naturalnie w Łodzi. W pozostałych regionach Polski ceny mogą się nieznacznie różnić. Dla grup o wymaganiach specjalistycznych dostosowujemy profil szkoleń pod względem harmonogramu, intensywności, tematyki i ceny.


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Polski Język Migowy

Promocja

W Migaj Naturalnie dostrzegamy wyraźną relację między chęcią uczestnictwa w kursach PJM a ekonomią, dlatego… KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione