Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje zarówno kursy PJM, jak i SJM. O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba mająca trudności w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoby mające z nią stały lub bezpośredni kontakt (np. w pracy). Wniosek o dofinansowanie kosztów kursu języka migowego można składać do oddziału PFRON właściwego dla miejsca zamieszkania kursanta.

Przeczytaj pełen komunikat ►


Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Polski Język Migowy

Promocja

W Migaj Naturalnie dostrzegamy wyraźną relację między chęcią uczestnictwa w kursach PJM a ekonomią, dlatego… KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione