Zapisz się na kurs PJM z dofinansowaniem z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy polskiego języka migowego. Wystarczy skontaktować się z odpowiednim dla adresu zameldowania osoby ubiegającej się o dofinansowanie Oddziałem PFRON i wypełnić wniosek, który uzupełniamy o dane organizatora, termin i ilość godzin szkolenia oraz uzasadnienie konieczności skorzystania z dofinansowania. Wysokość dofinansowania wynosi:

dla osoby uprawnionej tj. osoby z uszkodzonym słuchem – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,


dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia. To znaczy, że osoby, które w swojej pracy lub przyszłej pracy mogą mieć kontakt z osobami niesłyszącymi, również mogą starać się o uzyskanie środków na ten cel.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed CEJM PZG